Epilepsija

24/7 prijava za pregled

Jednostavna prijava za pregled putem obrasca u svakom trenutku

24/7 Prijava za pregled

Jednostavna prijava za pregled putem obrasca u svakom trenutku

Epilepsija

Epilepsija predstavlja neurološki poremećaj centralnog nervnog sistema u kojem aktivnost mozga postaje abnormalna izazivajući napade ili razdoblja neobičnog ponašanja, osjeta a ponekad i gubitak svijesti. Svako može biti pogođen epilepsijom. Ona pogađa i na muškarce i žene, bez obzira na dob.

Simptomi napada mogu se znatno razlikovati, određene osobe sa epilepsijom jednostavno “tupo” zure nekoliko sekundi tokom napada, dok drugi ponavljajuće trzaju rukama ili nogama. Ukoliko doživite jedan napad ne znači nužno da imate epilepsiju. Uglavnom se dva neizazvana napada smatraju dovoljnim za dijagnozu epilepsije, ma da ne mora ni to uopće biti pravilo.

Budući da je epilepsija izazvana abnormalnom aktivnošću mozga, napadi mogu utjecati na svaki proces mozga pogođenog ili pogođene.

Znakovi i simptomi mogu uključivati:

– Privremenu konfuziju, odsutnost (gubitak svijesti), nekontrolisani trzajni pokreti rukama i nogama, psihički simptomi poput straha, anksioznosti (tjeskobe) ili deja vu.

Znakovi i simptomi se razlikuju u ovisnosti od vrste napada, ali u većini slučajeva osoba sa epilepsijom će svaki put imati istu vrstu napada, ili će bar simptomi biti slični od epizode do epizode.

Napadi su općenito klasificirani na generalizirane (opće) napade koji zahvataju cijeli ili veći dio mozga, te fokalne (parcijalne) napade koji zahvataju samo dio mozga.  Generalizirani se dalje dijele na šest različitih vrsta, uglavnom po tome koga šta i kojim intenzitetom pogađaju.

Parcijalni se dalje dijele na one bez gubitka svijesti (osoba ostaje svjesna ali postoje nenormalni pokreti i osjeti) i one sa umanjenom sviješću.

Pravilno propisana i na uzroke usredotočena terapija  može znatno smanjiti simptome i posljedice epilepsije.  Terapija podrazumijeva i savjetovanje o odgovarajućoj i pravilnoj ishrani, koja je od nemalog značaja kod ovog tipa oboljenja.

Za zakazivanje detaljnog i individualiziranog pregleda, otkrivanje, objašnjenje i rješavanje uzroka, te za propisivanje prirodne i djelotvorne terapije, kao i savjetovanje o odgovarajućoj i pravilnoj ishrani, možete se prijaviti OVDJE.