Integrativna medicina

24/7 prijava za pregled

Jednostavna prijava za pregled putem obrasca u svakom trenutku

24/7 Prijava za pregled

Jednostavna prijava za pregled putem obrasca u svakom trenutku

Integrativna medicina

Mi liječimo uzroke, a ne posljedice!

Rad planet zdravja BH zasniva se na grani medicine pod nazivom Integrativna medicina, odnosno na jednoj od njenih metoda, Termoregulaciji™. Integrativna medicina je zvanična grana medicine, a koja se najviše razlikuje od klasične medicine po izričitom naglasku na prevenciji, personalizaciji i održavanju zdravlja.

Ljekari Integrativne medicine postavljaju pacijenta u centar svog interesovanja tako što upoznaju pacijentovu historiju bolesti, njegovu psihosocijalnu situaciju, ishranu, fizičku aktivnost, način na koji se nosi sa stresom i kojim je sve hemikalijama i lijekovima bio izložen, te koriste sve raspoložive terapeutske pristupe i discipline prilikom pacijentovog liječenja da bi došli do stvarnog uzroka njegovih tegoba.

Integrativna medicina integriše sve ostale grane medicine i čini ih komplementarnim. U ostatku Evrope, na Dalekom Istoku i u Sjevernoj Americi, ona odavno predstavlja sve popularniji i moderniji način liječenja, o čemu najbolje govori podatak Američkog instituta za zdravlje iz 2005. godine prema kojem je broj posjeta pacijenata ljekarima koji praktikuju Integrativnu medicinu prevazišao broj posjeta ljekarima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Integrativna medicina u BiH