Termoregulacija

24/7 prijava za pregled

Jednostavna prijava za pregled putem obrasca u svakom trenutku

24/7 Prijava za pregled

Jednostavna prijava za pregled putem obrasca u svakom trenutku

Termoregulacija™

Šta je Termoregulacija™?

Termoregulacija u BiH

Termoregulacija™

Termoregulacija™ je metoda Integrativne medicine, a najšire gledano predstavlja nauku o zagrijavanju i hlađenju organizma. Naše tijelo konstantno sagorijeva kalorije, te kao rezultat tog sagorijevanja nastaje toplota. Ovaj proces može biti promijenjen unutrašnjim ili vanjskim izmjenama. Odstupanje temperature tijela od normalne daje nam preciznu indikaciju da li svi procesi u tijelu funkcionišu dobro ili ne.

Proces Termoregulacije™ podrazumijeva dinamični balans između kvantiteta generirane ili primljene i emitovane toplote. U slučajevima kada organizam nije više u mogućnosti održati optimalnu temperaturu, kada je značajno podignuta iznad normalne – radi se o stanju pregrijanosti. Nasuprot tome, stanje hipotermije se javlja u slučajevima kada je temperatura tijela značajno niža od optimalne. Konstantno održavati optimalnu temperaturu tijela je od iznimnog značaja za normalno funkcionisanje biohemijskih reakcija i enzima u organizmu.

Kako Termoregulacija™ radi ?

Čovjekov organizam konstantno traži pravu ravnotežu. Pri uspostavljanju ravnoteže organi i žlijezde igraju ključnu ulogu. Njima je potrebna optimalna količina hranjivih tvari i temperature za pravilan rad. Kada se ravnoteža organizma naruši, tjelesna temperatura raste ili se smanjuje odnosno stvaraju se preduslovi za zdravstvene probleme i bolesti, koji se ogledaju u simptomima – znakovima bolesti. Naš organizam je isključivo prirodan koji prepoznaje i prihvata samo sastojke prirodnog porijekla. Organizam ne prepoznaje hemijske, odnosno vještačke sastojke koji samo pogoršavaju odbrambeni mehanizam i time stvaraju nuspojave. Mjerenjem tjelesne temperature na strateškim tačkama organizma, moguće je utvrditi koje hranjive tvari nedostaju, a koje su višak – odnosno koje sve uzrokuju neravnotežu.

Termoregulacija u BiH
Ikona 1

TERMOREGULACIJA™

Zanima Vas šta je Termoregulacija™ i želite saznati više?

Pogledajte naš kratki reklamni spot!

Play video ikonica