O nama

24/7 prijava za pregled

Jednostavna prijava za pregled putem obrasca u svakom trenutku

24/7 Prijava za pregled

Jednostavna prijava za pregled putem obrasca u svakom trenutku

O nama i našoj metodi

Želite li uistinu biti zdravi?

Jedini ispravan način balansiranja organizma je onaj – prirodni, koji mi u Planetu zdravja BH upotrebljavamo, tačnije na principu prirodnosti smo i ustanovljeni!

DR. KENAN VRCA

P

lanet zdravja BH – naša misija je da personaliziranom dijagnozom i terapijom prema svakom pacijentu bez obzira na bolest, stanje ili problem sa kojim se suočava poboljšamo zdravlje, te unaprijedimo kvalitet življenja ljudi koji žele da izbjegnu zdravstvene probleme bilo koje vrste i unaprijede psihofizičko stanje organizma.

Rad planeta zdravja BH zasniva se na grani medicine pod nazivom Integrativna medicina, odnosno na jednoj od njenih metoda, Termoregulaciji™.

Šta je Integrativna medicina?

Zvanična grana medicine, a ono po čemu se Integrativna medicina najviše razlikuje od klasične medicine jeste izričit naglasak na prevenciji i održavanju zdravlja.

Ljekari Integrativne medicine postavljaju pacijenta u centar svog interesovanja tako što upoznaju pacijentovu historiju bolesti, njegovu psihosocijalnu situaciju, ishranu, fizičku aktivnost, način na koji se nosi sa stresom i kojim je sve hemikalijama i lijekovima bio izložen, te koriste sve raspoložive terapeutske pristupe i discipline prilikom pacijentovog liječenja da bi došli do stvarnog uzroka njegovih tegoba.

Dr. Kenan Vrca
Tijelo - sistem

Šta je TermoregulacijaTM?

Termoregulacija™ je metoda Integrativne medicine, a najšire gledano predstavlja nauku o zagrijavanju i hlađenju organizma.

Naše tijelo konstantno sagorijeva kalorije, te kao rezultat tog sagorijevanja  nastaje toplota.  Ovaj proces može biti promijenjen unutrašnjim ili vanjskim izmjenama. Odstupanje temperature tijela od normalne daje nam preciznu indikaciju da li svi procesi u tijelu funkcionišu dobro ili ne.

Proces Termoregulacije™ podrazumijeva dinamični balans između kvantiteta generirane ili primljene i emitovane toplote.

U slučajevima kada organizam nije više u mogućnosti  održati optimalnu temperaturu, kada je značajno podignuta iznad normalne– radi se o stanju pregrijanosti.

Nasuprot tome, stanje hipotermije se javlja u slučajevima kada je temperatura tijela značajno niža od optimalne.

Konstantno održavati optimalnu temperaturu tijela je od iznimnog značaja za normalno funkcionisanje biohemijskih  reakcija i enzima u organizmu.

Dijagnostika ikona

Dijagnostika + terapija na jednom mjestu!

Usluge planeta zdravja BH sastoje se od savremene dijagnostike i prirodne terapije.

Dijagnostikom mjerimo temperaturu organizma na strateškim mjestima, i ona se temelji na visokospecijaliziranom analizatoru koji pravi kompletne testove stanja organizma (više od 131 biohemijski, hemodinamski i imunološki parametar organizma) za svega 3 minute, bezbolno, bezkrvno, bezbjedno i neškodljivo za sve.

Terapijom nastojimo podesiti temperaturu tijela, odnosno uspostaviti balans metabolizma.

Terapija propisana od strane našeg stručnog medicinskog osoblja, sastoji se od tri nivoa:

  • Savjeti o zdravoj i pravilnoj prehrani

  • Tretman limfe

  • Preporuka za konzumiranje naših proizvoda, 100% prirodnih, hladno cijeđenih ulja   dobivenih savremenom metodom nanotehnologije, što znači da se  – Direktno vežu za ćeliju, nakon njihovog konzumiranja dolazi do direktne absorpcije u ćelijsku membranu, zbog čega se i razlikuju od svih drugih na tržištu

Ikona 1

INTEGRATIVNA MEDICINA I TERMOREGULACIJA™

Zanima Vas šta je Integrativna medicina? Šta predstavlja naša metoda Termoregulacije™? Na čemu se zasniva naša dijagnostika i terapija?

Želite li uistinu biti zdravi? Pogledajte naš kratki reklamni spot!

Play video ikonica