Dr. Kenan Vrca

24/7 prijava za pregled

Jednostavna prijava za pregled putem obrasca u svakom trenutku

24/7 Prijava za pregled

Jednostavna prijava za pregled putem obrasca u svakom trenutku

Dr. Kenan Vrca – Biografija

Dr. Kenan Vrca

Vlasnik i osnivač planet zdravja BH

Dr. Kenan Vrca osnivač je i vlasnik planet zdravja BH. Rođen je u Sarajevu, Bosni i Hercegovini 1954. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1978. godine. Specijalizirao je porodičnu medicinu. Business administration – smjer menadžment uspješno je završio 1999. godine na Institutu za tehnologiju Sjeverne Alberte (Northern Alberta Institute of Technology – NAIT) u Kanadi. Zvanično obrazovanje u Integrativnoj medicini stekao je također u Kanadi te Republici Sloveniji.

Posjeduje više od 20. godina radnog iskustva u javnom zdravstvenom sektoru Bosne i Hercegovine i Kanade, te višegodišnje iskustvo rada u najvećim kompanijama svjetske farmaceutske industrije, koje ga je upravo, po vlastitom priznanju, potaklo na profesionalni i životni preokret:

„Klasična medicina i farmaceutska industrija su dvije strane iste medalje. Nažalost, današnje zdravstvo je finansijski opterećeno i moralno ugroženo ne samo u Bosni i Hercegovini i Jugoistočnoj Evropi, već su to trendovi u svijetu zadnjih desetljeća, koje smo kao i sve druge pošasti, sa zadovoljstvom preuzeli. Različiti su uzroci takvog stanja, a posljedično ispaštaju pacijenti koju su na posljednjem mjestu jer izliječenje bolesti ili rješenje problema u takvim uvjetima malo koga više zanima”.

„Jedini ispravan način balansiranja organizma je onaj – prirodni, koji mi u planetu zdravja BH upotrebljavamo, tačnije na principu prirodnosti smo i ustanovljeni!“.

Dr. Kenan Vrca je i predsjednik Udruženja Integrativne medicine Federacije Bosne i Hercegovine, te redovni član Evropskog udruženja Integrativne medicine (European Society of Integrative Medicine), sa sjedištem u Berlinu. Autor i koautor je brojnih studija objavljenih na kongresima Integrativne medicine.